HulpverleningSoms is het nodig om meer intensieve hulpverlening in te zetten naast het aanbod van begeleiding. Af en toe kan het ook nodig zijn om tijdelijk voor korte of langere duur bepaalde zaken over te nemen. Er kunnen situaties ontstaan zijn waarin sprake is van schulden, vormen van verslaving, huisvervuiling etc. Ik lever activiteiten en diensten die tot doel hebben het leven weer op te pakken in de overtuiging om met moed en lef de problemen te lijf te gaan. Mijn werkmethode is dat ik samen met het individu ga proberen de problemen op te lossen.

Men kan mij zien als een maatje waarbij het de bedoeling doel is dat men een beter en aangenamer leven kan gaan leiden. De problematiek kan soms dusdanig zijn dat extra gespecialiseerde hulp nodig is. Door de jarenlange ervaring heb ik veel contacten met meerdere hulpverlenende instanties waar ik gebruik van kan maken en ingezet kunnen worden.

BegeleidingDe begeleiding is er op gericht om de persoonlijke omstandigheden te verkennen en van daaruit te kijken welke kracht de hulpvrager kan inzetten vanuit zijn eigen kracht. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat degene die is vastgelopen in zijn problematiek zelf de potentie heeft om hier sterker uit te komen. Er wordt dus gewerkt vanuit de eigen “power”. Alles staat in het teken van het (verder) ontwikkelen van de eigen kracht en daarvoor wordt de formule P.O.W.E.R. ingezet.
JONGS.nl  doet zijn werk vanuit de uitdaging om het leven voor mensen met een bepaalde problematiek aangenamer te maken en de kwaliteit van leven te verhogen.  Dit doe ik door te werken vanuit een levensbreed perspectief.  Dat betekent dat ik begeleiding zal bieden op alle facetten van het leven.

Men kan dan onder andere denken aan:

  • persoonsgerichte begeleiding bij het leren omgaan van cliënt en diens omgeving met de beperking, verwerking en acceptatie van de beperking, psycho-educatie.
  • praktisch gerichte begeleiding bij administratie, financiën, structuur in dag en planning.
  • oefenen en trainen van vaardigheden die de zelfstandigheid bevorderen.
  • maatschappij gerichte begeleiding gericht op werk of opleiding.