Jacob JongsIk ben in het bezit van een HBO opleiding Maatschappelijk werk.

Tijdens mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan bij werkzaamheden op het gebied van onder meer: alcoholverslaving, huiselijk geweld, verwaarlozing, relatie problemen, jobcoaching en levenscoaching.

Ik zoek steeds naar praktische oplossingen en hou van korte lijnen. Mijn motto is: “Nait soezen mor doun” (Gronings voor: “niet zeuren maar doen”). Mijn werkgebied is voornamelijk de provincie Groningen en Noord- Drenthe.

JONGS.nl  is een dienstverlenend bedrijf die zich vooral richt op persoonlijke  situaties waarin sprake is van psychische problemen en/of sociale achterstanden.  Door bepaalde omstandigheden, gewild of ongewild, kunnen mensen terechtkomen in situaties waarin sprake is van sociale nood.

De wijze van begeleiding is vooral gericht op gelijkwaardigheid met als doel het leren omgaan met de problematiek en met als uitgangspunt een manier te vinden om vanuit eigen kracht en mogelijkheden een leven te leiden  die passend  is bij de persoon in kwestie. Mijn visie: als men in staat is op alle gebieden rust te creëren, neemt de stress af en kan men beginnen met het hervinden van de eigen kracht en autonomie. Daarom is een open visie, een brede aanpak, waarbij gewerkt wordt op meerdere niveaus tegelijkertijd, een goede aanpak voor vele (crisis-)situaties. Voor mensen met een beperking, zoals autisme, ADHD, borderline, en Niet Aangeboren Hersenaandoeningen geef ik daarom levensloop begeleiding.  

Mijn persoonlijke expertise, kennis en kwaliteiten liggen vooral bij jeugdigen en jong-volwassenen én ouderen. De afgelopen jaren was ik werkzaam als zelfstandig werkende ondernemer vanuit iQ Coaches Nederland. iQ Coaches Nederland is een organisatie die gespecialiseerd is in levensbrede begeleiding aan mensen met  autisme (syndroom van Asperger, PDD NOS) of ADHD / ADD.
Ik heb in het verleden veel ervaring opgedaan met het begeleiden en coachen van jong-volwassenen bij het aanbrengen van een dagstructuur, begeleiden naar opleiding en werk, en coaching bij persoonlijke problemen (waaronder verslavingsproblemen, huiselijk geweld, sociaal maatschappelijke problematiek).

Visie van  JONGS.nl:
De handen uit de mouwen steken en doen wat nodig of noodzakelijk is. Het leveren van activiteiten en diensten die tot doel hebben het leven weer op te pakken in de overtuiging om met moed en lef de problemen te lijf te gaan. Bij wijze van spreken neem ik  de hulpvrager bij de hand om de problemen aan te pakken. JONGS.nl staat voor inspiratie en kwaliteit en ik probeer overzicht te bieden en daadkrachtig te zijn, of het nu gaat om langdurige begeleiding of snelle crisisinterventie.

WerkwijzeDe werkwijze is er zeer persoonsgericht en afhankelijk van de problematiek. Het Levenscoaching programma van JONGS.nl is een begeleidingsprogramma voor mensen die als gevolg van een psychiatrische beperking op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben.

Men noemt dit ook wel levensloopbegeleiding. Ik biedt hierbij een intensief tot een lichter begeleidingsprogramma aan, afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. Om een goed inzicht te krijgen in de problematiek wordt meestal een leefgebiedenscan gemaakt, waarbij alle leefgebieden worden behandelt. Een andere mogelijkheid is om aan de hand van een bepaald systeem het leven door te nemen van geboorte tot de huidige tijd.

Door gebruik te maken van mijn ontwikkelde programma P.O.W.E.R. proberen we het leven weer zinvol te maken en een levenswijze te formuleren vanuit je eigen kracht en mogelijkheden.

 POWER staat voor:


P:
    Persoonlijkheidsonderzoek naar wie je bent, hoe je leeft, wat zijn je grenzen en  
mogelijkheden. Daarbij hoort dat duidelijk is welke beperking daarbij van invloed is.
Als dat nog niet duidelijk is of als er twijfel is, kan nader onderzoek gewenst zijn.

O:     Overzicht is van groot belang zodat er een bepaalde structuur is in je leven en in je
hoofd. Met behulp van verschillende systemen (afhankelijk van het individu) wordt
overzicht en inzicht gegeven. Op deze manier wordt het leven minder chaotisch.

W:     Wilskracht vanuit je zelf is noodzakelijk om het leven aangenamer te maken. Met behulp van intensieve gesprekken wordt getracht je eigen wilskracht te stimuleren.  Belangrijk is te leven en te werken vanuit oplossingen en niet vanuit problemen.                  

E:     Eigenwaarde is van groot belang, een beperking kan juist een bepaalde kracht hebben in plaats van een tekortkoming. Het is daarbij van belang te onderzoeken op welke gebieden je eigen waarde verhoogd kan worden. Er zal worden onderzocht waar je sterke punten liggen en op welke wijze deze ingezet kunnen worden. Jouw eigen ideeën en wensen zijn daarbij belangrijk en zullen dan ook als uitgangspunt worden gebruikt.

R:     Rust in je hoofd en in je leven is het uiteindelijk doel. Vanuit rust kun je het leven weer richting geven ondanks je problematiek.