BegeleidingDe begeleiding is er op gericht om de persoonlijke omstandigheden te verkennen en van daaruit te kijken welke kracht de hulpvrager kan inzetten vanuit zijn eigen kracht. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat degene die is vastgelopen in zijn problematiek zelf de potentie heeft om hier sterker uit te komen. Er wordt dus gewerkt vanuit de eigen “power”. Alles staat in het teken van het (verder) ontwikkelen van de eigen kracht en daarvoor wordt de formule P.O.W.E.R. ingezet.
JONGS.nl  doet zijn werk vanuit de uitdaging om het leven voor mensen met een bepaalde problematiek aangenamer te maken en de kwaliteit van leven te verhogen.  Dit doe ik door te werken vanuit een levensbreed perspectief.  Dat betekent dat ik begeleiding zal bieden op alle facetten van het leven.

Men kan dan onder andere denken aan:

  • persoonsgerichte begeleiding bij het leren omgaan van cliënt en diens omgeving met de beperking, verwerking en acceptatie van de beperking, psycho-educatie.
  • praktisch gerichte begeleiding bij administratie, financiën, structuur in dag en planning.
  • oefenen en trainen van vaardigheden die de zelfstandigheid bevorderen.
  • maatschappij gerichte begeleiding gericht op werk of opleiding.

HulpverleningSoms is het nodig om meer intensieve hulpverlening in te zetten naast het aanbod van begeleiding. Af en toe kan het ook nodig zijn om tijdelijk voor korte of langere duur bepaalde zaken over te nemen. Er kunnen situaties ontstaan zijn waarin sprake is van schulden, vormen van verslaving, huisvervuiling etc. Ik lever activiteiten en diensten die tot doel hebben het leven weer op te pakken in de overtuiging om met moed en lef de problemen te lijf te gaan. Mijn werkmethode is dat ik samen met het individu ga proberen de problemen op te lossen.

Men kan mij zien als een maatje waarbij het de bedoeling doel is dat men een beter en aangenamer leven kan gaan leiden. De problematiek kan soms dusdanig zijn dat extra gespecialiseerde hulp nodig is. Door de jarenlange ervaring heb ik veel contacten met meerdere hulpverlenende instanties waar ik gebruik van kan maken en ingezet kunnen worden.

Jacob JongsIk ben in het bezit van een HBO opleiding Maatschappelijk werk.

Tijdens mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan bij werkzaamheden op het gebied van onder meer: alcoholverslaving, huiselijk geweld, verwaarlozing, relatie problemen, jobcoaching en levenscoaching.

Ik zoek steeds naar praktische oplossingen en hou van korte lijnen. Mijn motto is: “Nait soezen mor doun” (Gronings voor: “niet zeuren maar doen”). Mijn werkgebied is voornamelijk de provincie Groningen en Noord- Drenthe.

WerkwijzeDe werkwijze is er zeer persoonsgericht en afhankelijk van de problematiek. Het Levenscoaching programma van JONGS.nl is een begeleidingsprogramma voor mensen die als gevolg van een psychiatrische beperking op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben.

Men noemt dit ook wel levensloopbegeleiding. Ik biedt hierbij een intensief tot een lichter begeleidingsprogramma aan, afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. Om een goed inzicht te krijgen in de problematiek wordt meestal een leefgebiedenscan gemaakt, waarbij alle leefgebieden worden behandelt. Een andere mogelijkheid is om aan de hand van een bepaald systeem het leven door te nemen van geboorte tot de huidige tijd.

Door gebruik te maken van mijn ontwikkelde programma P.O.W.E.R. proberen we het leven weer zinvol te maken en een levenswijze te formuleren vanuit je eigen kracht en mogelijkheden.

 POWER staat voor:


P:
    Persoonlijkheidsonderzoek naar wie je bent, hoe je leeft, wat zijn je grenzen en  
mogelijkheden. Daarbij hoort dat duidelijk is welke beperking daarbij van invloed is.
Als dat nog niet duidelijk is of als er twijfel is, kan nader onderzoek gewenst zijn.

O:     Overzicht is van groot belang zodat er een bepaalde structuur is in je leven en in je
hoofd. Met behulp van verschillende systemen (afhankelijk van het individu) wordt
overzicht en inzicht gegeven. Op deze manier wordt het leven minder chaotisch.

W:     Wilskracht vanuit je zelf is noodzakelijk om het leven aangenamer te maken. Met behulp van intensieve gesprekken wordt getracht je eigen wilskracht te stimuleren.  Belangrijk is te leven en te werken vanuit oplossingen en niet vanuit problemen.                  

E:     Eigenwaarde is van groot belang, een beperking kan juist een bepaalde kracht hebben in plaats van een tekortkoming. Het is daarbij van belang te onderzoeken op welke gebieden je eigen waarde verhoogd kan worden. Er zal worden onderzocht waar je sterke punten liggen en op welke wijze deze ingezet kunnen worden. Jouw eigen ideeën en wensen zijn daarbij belangrijk en zullen dan ook als uitgangspunt worden gebruikt.

R:     Rust in je hoofd en in je leven is het uiteindelijk doel. Vanuit rust kun je het leven weer richting geven ondanks je problematiek.